•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

Članarina

 

   Odlukom Starešinstva društva na održanoj sednici, početkom septembra t.g., promenjeni su iznosi članarine za takmičarsku sezonu 2011.-2012. god. i to:

 

1. Redovni članovi (mesečna) :

  •     - gimnastika, trambolina ..............................................   1.200,oo din.     
  •     - dva člana iz porodice .................................................   1.800,oo din.    
  •     - tri člana iz porodice ...................................................   2.000,oo din.
  •     - član samohranog roditelja ..........................................      600,oo din   
  • 2. Članovi skupštine (godišnja) .....................................   1.000,oo din.

3. Rekreacija (mesečna) ...............................................   1.000,oo din.

 

   Članarina se naplaćuje u utvrđenim iznosima od  septembra 2011. god.