•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

 

    


 

  Organi upravljanja društvom i njihovi članovi (2014.)

 

                                        


                       Predsednik skupštine društva - Mladen Đokić

 

 

         Starešinstvo

   Natalija Vukašinović –  starešina                                      

   Nataša Vukoje - zamenik starešine                          Načelništvo

   Jadranka maksimović, sekretar                                  Dragan Vukašinović - načelnik

   Dušan Urošević, član                                                  Gauzanović Miroslav- član

   Dragan Vukašinović, član                                                     

   Miroslav Gauzanović - član

   Zoran Dimitrijević, član

 

    

 

       Nadzorni odbor                                              Sud časti

   Slavica Cvetanović - predsednik                               Jovan Kostić - predsednik 

   Dragan Nikolić - član                                                 Nedeljković Milun, član

   Ivan Blaćanin - član                                                   Stefanović Dragan  - član


 

    Savet roditelja

   Urošević Dušan

   Čurović Saša

   Nikolić Jasna

   Stefanović Dragan

   Nedeljković Milun

   Blaćanin Ivan